#22maart

Exact 2 jaar geleden schreef ik naar aanleiding van de aanslagen in Brussel een brief aan de christenen in België: https://wp.me/pixV1-JD. Mag dit een hernieuwde uitdaging vormen om aan de slag te gaan met de opdracht: 'heb je naaste lief'.

Advertenties

1 Johannes 1:9 : een splijtzwam?

Zal 1 Johannes 1:9 een volgende splijtzwam worden in de evangelische wereld? Moeten christenen hun zonden belijden? Is dit vers geschreven aan gelovigen of aan niet-gelovigen? De discussie is hier en daar alvast gaande.   Rechtvaardig Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van ‘rechtvaardig’. Meestal interpreteren westerse christenen Gods rechtvaardigheid of gerechtigheid... Lees verder →

Gratis ‘Mijn Bijbel’ app

Prachtnieuws: Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een gratis app gelanceerd, beschikbaar in de App store en op Google Play. Volgende vertalingen zitten in de app: NBV, BGT, NBG '51, GNB, SV en Friske Bibel (die laatste is wat minder relevant voor mij). Ze zijn offline te lezen. Aanradertje!

Column

Godsdienstleraar en auteur Ignace Demaerel pleit op knack.be voor een evenwichtiger berichtgeving over het Israëlisch-Palestijns conflict: 'Met twee maten en twee gewichten beoordelen verergert het conflict voor beide partijen.' http://www.knack.be/nieuws/wereld/hooghartig-met-het-vingertje-naar-israel-wijzen-helpt-de-palestijnen-ook-niet-vooruit/article-opinion-928665.html

Volgeling van Jezus

Doe afstand van je recht om te zeggen: 'Ik zal nooit...' 'Ik doe altijd zo...' 'Eén ding weet ik zeker...' In plaats daarvan: 'Volg Hem'   (naar Adrian Plass)

Oorspronkelijk (Mart-Jan Paul)

De lezer van Oorspronkelijk mag niet voorbijgaan aan de ondertitel Overwegingen bij schepping en evolutie. Het is geen boek dat te vuur en te zwaard de evolutiegedachte bestrijdt, maar het bevat overwegingen. Mart-Jan Paul is wel gewonnen voor een klassieke scheppingsvisie, maar zijn visie gaat gepaard met de overtuiging dat een eerlijke kennismaking tussen voorstanders... Lees verder →

Wie Mij eet…

Wie Mij eet wil ‘duizend’ creatieve geestelijke betekenissen vanuit de Bijbel naar boven spitten om gewenning aan brood en wijn tegen te gaan. Veel protestantse (en aanverwante) kerken behandelen de maaltijd van de Heer nogal stiefmoederlijk. Ook in onze evangelische kerken moeten we opletten om het ‘avondmaal’ niet te laten verworden tot een plichtpleging. In... Lees verder →

De goddelijke dans

Voor heel wat westerse christenen is de drie-eenheid een dogma aan de rand van hun geloofsbeleving. Het is, volgens dit boek, tijd dat we God leren zien en benaderen vanuit Zijn drie-eenheid. Hoewel drie-eenheid niet als term te vinden is in de Bijbel moet het toch kern zijn in plaats van bijzaak. Dit boek kan... Lees verder →

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: