‘Paulus voor iedereen’, ‘Handelingen voor iedereen’

De brieven van Paulus voor iedereen? ‘Laat me niet lachen’, denk je misschien. ‘Veel van wat hij schrijft, begrijp ik met de beste wil van de wereld niet.’ Er gloort hoop aan de horizon! Dit jaar gaf uitgeverij Van Wijnen weer enkele vertaalde boekjes van nieuwtestamenticus Tom Wright uit: Paulus voor Iedereen(de Pastorale Brieven) en … Meer lezen over ‘Paulus voor iedereen’, ‘Handelingen voor iedereen’

Advertenties

God met ons

In dit dunne boekje neem Rowan Williams de lezer mee in het verhaal van kruis en opstanding. De ondertitel in de oorspronkelijke uitgave is in de Nederlandse vertaling verdwenen: The meaning of the cross and resurrection – then and now. We gaan met andere woorden naar de basis van het christelijk geloof en kijken naar … Meer lezen over God met ons

1 Johannes 1:9 : een splijtzwam?

Zal 1 Johannes 1:9 een volgende splijtzwam worden in de evangelische wereld? Moeten christenen hun zonden belijden? Is dit vers geschreven aan gelovigen of aan niet-gelovigen? De discussie is hier en daar alvast gaande. Rechtvaardig Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van ‘rechtvaardig’. Meestal interpreteren westerse christenen Gods rechtvaardigheid of gerechtigheid als: … Meer lezen over 1 Johannes 1:9 : een splijtzwam?

Wie Mij eet…

Wie Mij eet wil ‘duizend’ creatieve geestelijke betekenissen vanuit de Bijbel naar boven spitten om gewenning aan brood en wijn tegen te gaan. Veel protestantse (en aanverwante) kerken behandelen de maaltijd van de Heer nogal stiefmoederlijk. Ook in onze evangelische kerken moeten we opletten om het ‘avondmaal’ niet te laten verworden tot een plichtpleging. In … Meer lezen over Wie Mij eet…

Israël, dag 5

Yad Vashem Onze laatste volledige dag begint met een bezoek aan Yad Vashem, het holocaustmuseum. Het woord ‘holocaust’ wordt door de Joden vermeden, omdat dat gebruikt wordt voor brandoffers aan God. De 6.000.000 vermoorde Joden vormden geen brandoffer aan God. Het woord ‘shoah’, catastrofe, is veel correcter. Het doet pijn om door het museum te … Meer lezen over Israël, dag 5

Israël, dag 3

Tussen Tiberias en Nazareth (Golani Junction) Een boom plant je niet voor jezelf, maar voor je kinderen. De KKL (het Joods nationaal fonds) organiseert het planten van bomen al sinds de beginjaren van de 20e eeuw. Er zijn sindsdien miljoenen bomen geplant. Veel schoolkinderen planten op Toe Bisjevat (het nieuwjaar van de bomen) een boom*. … Meer lezen over Israël, dag 3

Israël, dag 1

Een beperkt groepje kerkleiders kreeg de gelegenheid om naar Israël te reizen. Ik mocht mee! Onze reis duurt zeven dagen. Met weglating van de heen- en terugreis houden we vijf volle dagen over. Vijf dagen waarin we het land ten noorden van Tel Aviv, Jeruzalem en Qumran doorkruisen. Vijf propvolle dagen met een massa aan … Meer lezen over Israël, dag 1

De verbonden in de Bijbel

Op basis van enkele Bijbelstudies over de verbonden in de Bijbel is dit document (met bijgaande powerpointpresentatie) tot stand gekomen. Na een algemene inleiding op wat een verbond is en enkele visies op de Bijbelse verbonden, volgt een bespreking van de verschillende verbonden. Mijn stelling is dat je visie op de verbonden tevens je visie … Meer lezen over De verbonden in de Bijbel