Artikel 9: De heilige, katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen

De protestantse versie De protestanten hebben dit artikel van de apostolische geloofsbelijdenis aangepast Hun versie werd: ‘Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen’. De allergie voor het woord ‘katholiek’ kan ik begrijpen in de context van het ontstaan van het protestantisme, maar ondertussen zijn we er toch al lang achter dat katholiek… Read More Artikel 9: De heilige, katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen

Artikel 7: van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden

Komen oordelen de levenden en de doden In het Oude Testament wordt dit bijvoorbeeld door de profeten vaak aangekondigd als de ‘dag van de Heere’. Enkele voorbeelden zijn Joël 1:15, Sefanja 1:7, Maleachi 4:5. Ook in Psalmen vinden we het oordeel vaak terug. Enkele voorbeelden zijn Psalm 96:13, 97:2-6, 98:9. In het Nieuwe Testament lezen… Read More Artikel 7: van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden

Artikel 6: Hij is opgestegen naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader

Artikel 6 is het enige artikel dat in de apostolische geloofsbelijdenis langer is dan in die van Nicea. Dit artikel is ook opvallend, omdat in de geloofsbelijdenis een redelijk aantal artikels over Jezus gaan, maar enkel bij dit artikel (‘zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader’) lezen we iets over het heden. Wat… Read More Artikel 6: Hij is opgestegen naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader