De foute vraag

Onze materiële welvaart, de sociale zekerheid en een lijst verzekeringen heeft ons veel goeds gebracht, maar er ook voor gezorgd dat onze maatschappij doordrongen is van de gedachte dat we God niet nodig hebben. Heb je God nodig? Nee, hoor. Het leven loopt lekker zonder Hem en veel gemakkelijker ook. Daardoor is geloven voor veel mensen niet… Read More De foute vraag

Fnuikt angst de kansen voor jonge leiders in onze kerken?

Evangelisch Vlaanderen heeft jonge leiders nodig. Hopelijk zijn we daar intussen allemaal van overtuigd. Het is tijd om jonge leiders kansen en ruimte te geven in onze gemeenten, ook als dat betekent dat de gemeente daardoor verandert. Dat is geen sinecure… Ik stel mezelf de vraag of angst de kansen voor jonge leiders fnuikt. Ik… Read More Fnuikt angst de kansen voor jonge leiders in onze kerken?

Nieuw materiaal

Er is vandaag heel wat materiaal gepubliceerd: (1) Hier kan u een lezing beluisteren/downloaden die ik in december 2015 mocht houden in Menen over de goedheid van God. (2) Er is een nieuwe pagina ‘Artikels‘ gemaakt met enkele artikels die gepubliceerd zijn in het Studiebijbel Magazine. (3) Op de prekenpagina’s zijn heel wat preken toegevoegd: Gods rechtvaardigheid, jaloersheid en wijsheid… Read More Nieuw materiaal

God is God

God is God. Het is ontegensprekelijk zo dat God onbeschrijfelijk machtig en oneindig groot is. Het is voor mij geen nieuwe gedachte dat we God, de werking van Zijn Heilige Geest, beperken. Eender welke kerkstroming kanaliseert Gods werking… vanuit een (on)bewuste houding om dingen in de hand te houden. God is God. Hij moet meer worden; ik… Read More God is God

Jezus kon op water lopen, maar meestal nam Hij de boot

Heerlijke uitspraak uit Jezus 2.0 van Ignace Demaerel. We kunnen moeilijk vatten wat het betekent dat Jezus helemaal menselijk was, maar tegelijkertijd ook bovenmenselijk. Vermoedelijk zou Jezus altijd over het water hebben kunnen wandelen, als Hij naar de overkant van het meer van Galilea moest. Dat deed Hij niet. Hij zou ook altijd broden hebben kunnen… Read More Jezus kon op water lopen, maar meestal nam Hij de boot