Het verbond snijden (Exodus 24:8)

In Exodus 24 wordt het verbond tussen God en de Israëlieten 'gesloten'. Mozes bouwt een altaar, richt twaalf gedenkstenen op (eentje voor elke stam) en laat jonge stieren slachten. De helft van het bloed wordt op het altaar, dat representeert de Heere, gesprenkeld. De helft van het bloed wordt op het volk gesprenkeld. In v.8 … Meer lezen over Het verbond snijden (Exodus 24:8)

Advertenties

De goddelijke dans

Voor heel wat westerse christenen is de drie-eenheid een dogma aan de rand van hun geloofsbeleving. Het is, volgens dit boek, tijd dat we God leren zien en benaderen vanuit Zijn drie-eenheid. Hoewel drie-eenheid niet als term te vinden is in de Bijbel moet het toch kern zijn in plaats van bijzaak. Dit boek kan … Meer lezen over De goddelijke dans

De foute vraag

Onze materiële welvaart, de sociale zekerheid en een lijst verzekeringen heeft ons veel goeds gebracht, maar er ook voor gezorgd dat onze maatschappij doordrongen is van de gedachte dat we God niet nodig hebben. Heb je God nodig? Nee, hoor. Het leven loopt lekker zonder Hem en veel gemakkelijker ook. Daardoor is geloven voor veel mensen niet … Meer lezen over De foute vraag

God is God

God is God. Het is ontegensprekelijk zo dat God onbeschrijfelijk machtig en oneindig groot is. Het is voor mij geen nieuwe gedachte dat we God, de werking van Zijn Heilige Geest, beperken. Eender welke kerkstroming kanaliseert Gods werking... vanuit een (on)bewuste houding om dingen in de hand te houden. God is God. Hij moet meer worden; ik … Meer lezen over God is God

En dus bestaat God

Acht argumenten, uitgewerkt in 158 bladzijden, om aan te geven dat geloven in God niet zo vreemd is als in onze samenleving vaak aangenomen wordt. Via logische stappen willen de schrijvers, Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder, uitkomen bij de conclusie dat God bestaat. Het boek bestaat uit argumenten en dus geen bewijzen. Het blijven redenen … Meer lezen over En dus bestaat God

Draag elkaars lasten

In Galaten 6:2 schrijft Paulus dat we elkaar lasten moeten dragen. In vers 1 heeft hij geschreven over de misstappen die iemand begaat en hoe andere christenen hem/haar weer op het rechte pad moeten brengen, met zachtmoedigheid. Niet veroordelend, maar met geduld en zachtheid. Draag zo elkaars lasten. De afgelopen maanden heb ik met een … Meer lezen over Draag elkaars lasten

Geloof als middel om te overleven

Evolutionisten zeggen dat we een product zijn van natuurlijke selectie. Alles in evolutie is gericht op aangepast gedrag dat ervoor zorgt dat we overleven. We kunnen dus, in de zoektocht naar echt geloof of echte waarheid, niet op onze cognitieve vermogens steunen, want die vertellen ons alleen wat we nodig hebben om te overleven. Als … Meer lezen over Geloof als middel om te overleven

Wonderrabbi’s

Willem Ouweneel plaatste gisteren een leuk stuk op zijn site (het redactioneel van Ellips, mei 2010). Hier een klein stukje: In Oost-Europa had je enkele eeuwen geleden nogal wat wonderrabbi’s, waarover de wonderlijkste verhalen de ronde deden. Sommige van die verhalen werden door de tegenstanders verteld, en dat is belangrijk om de volgende anekdotes te … Meer lezen over Wonderrabbi’s

Ontzagwekkend

Het is goed af en toe stil te staan bij het ontzagwekkende van God. Lees Exodus 19:18-19 of 2 Samuël 22:8-16. Man, stel je voor dat je God werkelijk zo meemaakt als de Israëlieten in Exodus 19. En lees daarna 2 Samuël 22:17-30. Hoe mooi is dat! David had het ontzagwekkende voor ogen, maar besefte … Meer lezen over Ontzagwekkend

Ouweneel en gaven van de Geest

Elke gelovige kan, in het uitoefenen van zijn bediening, alle gaven (uit 1Kor.12) krijgen. Niet allemaal in dezelfde mate, normaalgezien is er eentje dat er bovenuit steekt. Ik moet toegeven dat ik daar niet zo over denk. Denkwerk in uitvoering… Iets meer dan een jaar geleden schreef ik het bovenstaande in een stukje over 'Meer … Meer lezen over Ouweneel en gaven van de Geest