1 Johannes 1:9 : een splijtzwam?

Zal 1 Johannes 1:9 een volgende splijtzwam worden in de evangelische wereld? Moeten christenen hun zonden belijden? Is dit vers geschreven aan gelovigen of aan niet-gelovigen? De discussie is hier en daar alvast gaande.

Rechtvaardig

Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van ‘rechtvaardig’. Meestal interpreteren westerse christenen Gods rechtvaardigheid of gerechtigheid als: God bestraft zonden op een correcte manier. Daar moeten we dringend vanaf stappen.

Gods gerechtigheid wordt in het Oude en Nieuwe Testament als iets moois beschreven. Lees Romeinen 3:21-31 en proef dat God Zijn gerechtigheid wil bewijzen. Hoe? Door degene die gelooft in Jezus Christus te rechtvaardigen. Er is geen oordeel meer!

Een rechtvaardige is iemand die doet wat er van hem verwacht wordt binnen een bepaalde relatie. Als God heeft gezegd dat Hij Zijn volk nooit zal verlaten en Hij is rechtvaardig, dan zal Hij Zijn volk nooit verlaten. Als God heeft gezegd dat Zijn volk het land zal verliezen als het zich naar afgoden keert en Hij is rechtvaardig, dan moet Hij het land afnemen van Zijn volk. Als God heeft gezegd dat wie in Jezus Christus gelooft nieuw leven krijgt, dan moet Hij, om rechtvaardig te handelen, iedereen die in Jezus Christus gelooft nieuw leven geven.

God is rechtvaardig wil dan zoveel zeggen als: God handelt overeenkomstig wat Hij gezegd heeft. Gods rechtvaardigheid en de verbonden die Hij gesloten heeft, zijn dus nauw verbonden met elkaar. Wat zegt dat over de verbonden met het volk Israël, maar ook over het nieuwe verbond dat Jezus Christus gesloten heeft?

Rechtvaardig en vergeving van ongerechtigheid

Op de manier zoals die hierboven beschreven is, moeten we ook naar 1 Johannes 1:9 kijken. Het lijkt tegenstrijdig dat God getrouw en rechtvaardig is en ons reinigt van onze ongerechtigheden. Toch zou je kunnen zeggen dat, als God rechtvaardig is en wij beroep doen op het bloed van Jezus Christus, dat Hij ons dan wel moet vergeven. Dat klinkt misschien alsof we God in een hoek duwen, maar naar mijn aanvoelen is het net de manier waarop God werkt. Hij verbindt zich met de mens en handelt er ook naar.

De angel

Traditioneel wordt 1 Johannes 1:9 bekeken als een vers dat ‘bewijst’ dat ook christenen hun zonden moeten belijden. Deze uitleg wordt uitgedaagd door een beweging die stelt dat vergeving van zonden niet meer hoeft en dus zegt men dat 1 Johannes 1:9 op niet-gelovigen slaat.

Stel dat het hier gaat over niet-gelovigen

In dat geval is deze tekst een sterke aanmoediging voor niet-gelovigen om erop te vertrouwen dat Gods rechtvaardigheid betekent dat er vergeving is voor wie zonden belijdt en beroep doet op het bloed van Jezus Christus. Onze ongerechtigheid wordt beantwoord met vergeving. Dat gelovigen geen zonden meer te hoeven belijden, komt voort uit het begrijpen dat het verbond in Christus betekent dat God niet meer op afstand van de gelovige staat, maar ondeelbaar verbonden is met de mens. De fouten die de gelovige nog maakt, zorgen er niet voor dat God (of Zijn Geest) afstand neemt van hem of haar.

Stel dat het hier gaat over gelovigen

In dat geval is deze tekst een sterke aanmoediging voor de gelovige om uit te spreken dat hij of zij fouten maakt. De loop van de kerkgeschiedenis heeft echter de gedachte opgeleverd dat we om vergeving van zonden moeten smeken: ‘Wilt U mij vergeven?’ Die gedachte komt voort uit een verkeerd begrijpen en zelfs geringschatten van de krachtige genade die besloten ligt in het nieuwe verbond. Als we Gods gerechtigheid begrijpen, dan begrijpen we ook dat de vraag of God onze zonden wil vergeven, eigenlijk geen vraag moet zijn. Iemand die heeft begrepen dat God rechtvaardig is, moet er immers van uitgaan dat God vergeeft als je beroep doet op het bloed van Jezus Christus. Het belijden van zonden is dan veel meer te zien als een gesprek tussen Vader en zoon/dochter. Niet om de relatie te herstellen, maar vanuit een gezond verlangen naar openheid en transparantie, een frisse start.

De angel eruit

Het zou bijzonder jammer zijn als deze tekst een splijtzwam wordt in de kerk. Ten diepste hoeft er namelijk geen discussie te zijn.

  • Elke gelovige zal erkennen dat God iedereen vergeving schenkt, op basis van het bloed van Jezus Christus. God is rechtvaardig!
  • Elke gelovige zal erkennen dat zijn of haar leven (handelen, spreken, denken) niet over de hele lijn in overeenstemming is met wat God wil (er is een geestelijke strijd!).
  • Vermoedelijk, al ben ik daar minder zeker van, zal elke gelovige kunnen bedenken dat het niet verkeerd is om met de Vader te spreken over wat er misloopt in het dagelijks leven en dat eerlijkheid en transparantie net lucht geeft (hoewel de Vader natuurlijk al weet, en wellicht beter weet, waar het schoentje wringt).
  • En ik ben ervan overtuigd dat elke gelovige die begrijpt dat God rechtvaardig is, ook zal begrijpen dat hij of zij niet hoeft te smeken om vergeving. De vergeving is al geschonken.

Laat ons de angel uit de discussie halen voor het een splijtzwam wordt en erkennen dat we dezelfde basis hebben: God is rechtvaardig. Wat een heerlijke boodschap! Het creëert een enorme vrijheid in ons denken als we daarenboven beseffen dat niet alleen God rechtvaardig is, maar dat wij overeenkomstig het beeld van God in ware rechtvaardigheid en heiligheid geschapen zijn (Ef.4:24). Kijk eens met die bril naar jezelf (en de gelovigen rondom je).

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.