De foute vraag

Onze materiële welvaart, de sociale zekerheid en een lijst verzekeringen heeft ons veel goeds gebracht, maar er ook voor gezorgd dat onze maatschappij doordrongen is van de gedachte dat we God niet nodig hebben. Heb je God nodig? Nee, hoor. Het leven loopt lekker zonder Hem en veel gemakkelijker ook. Daardoor is geloven voor veel mensen niet… Read More De foute vraag

Namaakgoden

Zonet heb ik Counterfeit Gods (in het Nederlands verschenen als Namaakgoden) van Tim Keller uitgelezen. Kellers conclusie is ongeveer als volgt: Alles kan een namaakgod zijn of worden. Je grootste tijdverdrijf, maar zelfs een klein detail kan ertoe uitgroeien. Van het meest positieve dat je doet (zelfs dingen die mooi christelijk zijn) tot het meest negatieve wat je… Read More Namaakgoden

Discipelschap, een theologische peiling

In april 2015 werd in Doorn door IZB een conferentie georganiseerd onder de titel ‘Discipelschap, een theologische peiling’. Het gelijknamige boek is gedeeltelijk een doorwerking van die conferentie en werd uitgebreid tot een bundel van zes bijdragen van evenveel mensen. Een theologie van discipelschap De grote lijn zou als volgt samengevat kunnen worden: De kerk mag… Read More Discipelschap, een theologische peiling

Fnuikt angst de kansen voor jonge leiders in onze kerken?

Evangelisch Vlaanderen heeft jonge leiders nodig. Hopelijk zijn we daar intussen allemaal van overtuigd. Het is tijd om jonge leiders kansen en ruimte te geven in onze gemeenten, ook als dat betekent dat de gemeente daardoor verandert. Dat is geen sinecure… Ik stel mezelf de vraag of angst de kansen voor jonge leiders fnuikt. Ik… Read More Fnuikt angst de kansen voor jonge leiders in onze kerken?